Điều kiện bảo hành: Sản phẩm do Thanh Nga Group cung cấp tới khách hàng được bảo hành có thời hạn khi thỏa mãn các điều kiện sau:

– Sản phẩm còn thời hạn bảo hành, còn tem bảo hành và có “Phiếu giao hàng kiêm phiếu bảo hành”

– Sản phẩm phát sinh lỗi kỹ thuật ảnh hưởng đến khả năng hoạt động và tình trạng của thiết bị.

Lỗi kỹ thuật là lỗi do quy trình sản xuất sản phẩm từ nhà sản xuất, không bao gồm các lỗi phát sinh do quá trình sử dụng sai quy cách hoặc do lỗi phần mềm hoặc do thiên tai, cháy nổ…

Trường hợp không được bảo hành

– Lỗi phát sinh do người sử dụng vận hành sai quy trình.

– Không bảo hành vật tư tiêu hao.