Phụ kiện đầu thông cống áp lực nước phi 18mm (loại D)

0

Phụ kiện đầu thông cống áp lực nước phi 18mm (loại D)