Phụ kiện đầu thông cống áp lực nước phi M36 x 2.0mm (loại A)

0

Phụ kiện đầu thông cống áp lực nước phi M36 x 2.0mm (loại A)