Máy buộc dây đai MH-X201
Máy buộc dây đai tự động MH-X201 (8060)