Máy cắt ống PVC, PE đường kính lớn PFL-200

260.000.000

Máy cắt ống PVC, PE đường kính lớn PFL-200
Máy cắt ống PVC, PE đường kính lớn PFL-200