Máy dán màng BOPP tự động BT-2000A
Máy dán màng BOPP tự động YUPA-2000A