Máy dập 4 trụ CNH
Máy dập vật liệu mềm 4 trụ CNH-40T