Máy đóng đai tự động DBA-150 ( 8060)

37.000.000

Máy đóng dây đai DBA150
Máy đóng đai tự động DBA-150 ( 8060)