Máy hàn bạt nhựa G615
Máy hàn bạt G212, G610, G615