Máy hàn dây cáp USB bán tự động PFL-200HX

0

Máy hàn đầu dây điện bán tự động PFL
Máy hàn dây cáp USB bán tự động PFL-200HX