Máy thông tắc cống áp lực nước
Máy thông cống áp lực nước SMT 350 – 380V