Máy thông tắc cống áp lực nước YSHX 1535F – chạy dầu