Lưu trữ Danh mục: Tuyển dụng

Tuyển dụng nhân viên kế toán

Thông tin công ty Thanh Nga Group là đơn vị hoạt động nhiều năm trong lĩnh...

Tuyển dụng nhân viên mua hàng

Thanh Nga Group là đơn vị hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn, thiết...

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh năm 2023

Thanh Nga Group tuyển Nhân viên kinh doanh Online Thiết bị, Máy móc Công Nghiệp