Lưu trữ thẻ: máy hàn bạt nhựa HDPE

Máy hàn bạt nhựa tự động | Máy hàn bạt hồ tôm chuyên dụng

Hiện nay mô hình nuôi tôm cá trong ao, hồ có lót bạt HDPE ngày...

Máy hàn bạt nhựa tự động | Ưu điểm và ứng dụng

Sử dụng máy hàn bạt nhựa tự động trong thi công hồ nuôi tôm

Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy hàn nhựa JIT 800

Dòng máy hàn màng HDPE Jointer là máy hàn tự động chất lượng cao, có...