Máy cấp và dán thùng tự động bằng keo nhiệt. GBJ25
Máy cấp và dán thùng tự động bằng keo nhiệt YP-GBJ25