Máy cắt nhiệt và lạnh dây ruy băng, dây mác tự động PFL-ALC-103

0

Máy cắt dây mác quần áo tự động
Máy cắt nhiệt và lạnh dây ruy băng, dây mác tự động PFL-ALC-103