Máy dập vật liệu mềm 1 đầu xoay GSB
Máy dập vật liệu mềm 1 đầu xoay GSB-200