Máy đóng đai bán tự động MK-SM10T
Máy đóng đai bán tự động SM10T (2 motor)