Máy đóng đai bán tự động SM10H (Mẫu mới 2021)
Máy đóng đai bán tự động SM10H (2 motor)