Máy đóng đai khí nén FTL-19/25/32
Bộ máy đóng dây đai thép khí nén KZL-19/25/32