Máy đóng gói giấy bóng kính ( kiếng ) tự động 20-60sp /h YUPA-250SWB

0

Máy gói giấy bóng kính, bopp hộp nước, gói thuốc lá, xà phồng café …tụ động
Máy đóng gói giấy bóng kính ( kiếng ) tự động 20-60sp /h YUPA-250SWB