Máy hàn bạt 2 đầu hàn TNG-85
Máy hàn bạt 2 đầu hàn TNG-85