Máy hàn bạt nhựa RD-RH-20
Máy hàn cao tần 2 đầu RH-RD-20