Máy hàn nhựa cầm tay DSH XA 1500W

3.500.000

Máy hàn nhựa DSH XA
Máy hàn nhựa cầm tay DSH XA 1500W