Máy rút màng co BS-3015

5.900.000

https://maycongnghieptn.com/wp-content/uploads/2021/08/Untitled-1-80.jpg
Máy rút màng co BS-3015