Dây chuyền đóng gói với hai bộ đếm và bộ nạp rung YUPA-240C

999.999

Máy đóng gói phụ kiện đường ống YUPA
Dây chuyền đóng gói với hai bộ đếm và bộ nạp rung YUPA-240C