Máy co màng BSP-4535

26.990.000

Máy co màng BSP4535/ BSP5040/ BSP6040
Máy co màng BSP-4535