Máy quấn ống/cuộn cáp YUPA-GJ550

999.999

Máy quấn cuộn đồng YUPA-G300
Máy quấn ống/cuộn cáp YUPA-GJ550